In het belang van minstens 1,3 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder die binnen een afstand van 300 meter van een spoorlijn wonen, roept Veilig Spoor Nederland op tot een dringende herziening van het goederenvervoer per spoor in ons land.

De Betuweroute, een investering met  bijna 5 miljard euro van belastinggeld, is speciaal aangelegd om goederentreinen – en in het bijzonder die met gevaarlijke stoffen – een veilige en efficiënte route te bieden. 

Echter, vanwege vertragingen en capaciteitsproblemen in Duitsland, worden giftreinen nu ook via alternatieve routes geleid, zoals de IJssel-, Bentheim- en Brabantroute. 

Deze routes gaan dwars door steden, dorpen en woongebieden, wat de veiligheidsrisico’s voor de inwoners aanzienlijk vergroot.

Met name de Brabantroute, die onder meer door dichtbevolkte gebieden in Brabant loopt, zorgt voor extra drukte en mogelijke gevaren. Hierdoor staat niet alleen de veiligheid op het spel, maar ook de leefbaarheid van deze gebieden.

Het dringende verzoek aan alle politieke partijen en aan de (toekomstige) Nederlandse regering omvat eigenlijk maar 2 onderdelen:

  • Laat alle giftreinen uitsluitend via de Betuweroute rijden. Deze route is hiervoor ontworpen en dient de primaire en enige route te zijn voor dergelijk vervoer.
  • Oefen politieke druk uit op Duitse partners om de aansluiting van de Betuweroute naar Duitsland te bespoedigen, zodat de capaciteit van deze route op korte termijn volledig kan worden benut.

Dit is geen onredelijke eis, maar een noodzakelijk en dringend verzoek. We hebben een infrastructuur die bedoeld is om veiligheid te bieden, en deze moet dan ook zo voor dat oorspronkelijke doel worden gebruikt. 

Het kan en mag niet zo zijn dat een spoorlijn, aangelegd met miljarden aan belastinggeld, niet optimaal wordt ingezet om de veiligheid van Nederlandse burgers te garanderen.

Veilig Spoor Nederland pleit vurig voor een spoedige aanpassing van het huidige beleid en vraagt om daadkrachtige stappen om de veiligheid en leefbaarheid van onze steden en dorpen te waarborgen.

Dringend verzoek aan alle politieke partijen en aan de (toekomstige) Nederlandse regering namens ruim 1 miljoen kiezers

Uw naam en woonplaats zijn voldoende; uw emailadres is niet nodig. Het gaat immers om het aantal dringende oproepen aan de politieke partijen ten behoeve van een veilige spooromgeving.

Met name de steeds verdergaande ophoging van de risicoplafonds bij het spoorvervoer moet door de "nieuwe politiek" vanaf 2024 sterk worden bestreden. Uw politieke voorkeur is hierbij van geen enkel belang, uw voorkeur voor veiligheid des te meer en daar doen we het dan ook met z'n allen voor !