Dringend verzoek aan alle politieke partijen en aan de (toekomstige) Nederlandse regering namens ruim 1 miljoen kiezers

Uw naam en woonplaats zijn voldoende; uw emailadres is niet nodig. Het gaat immers om het aantal dringende oproepen aan de politieke partijen ten behoeve van een veilige spooromgeving.

Met name de steeds verdergaande ophoging van de risicoplafonds bij het spoorvervoer moet door de "nieuwe politiek" vanaf 2024 sterk worden bestreden. Uw politieke voorkeur is hierbij van geen enkel belang, uw voorkeur voor veiligheid des te meer en daar doen we het dan ook met z'n allen voor !